Deduplicatie

De data tsunami waar ieder bedrijf tegenwoordig mee wordt geconfronteerd heeft voor gezorgd dat oude oplossingen zoals ILM niet meer toereikend zijn. Deduplicatie is bedoeld om meerdere gelijke versies van gegevens op te sporen en de overbodige kopieën te verwijderen uit de opslag en voldoet aan diverse behoeften uit de markt. Deduplicatie kan vooraf worden gedaan terwijl de data wordt weggeschreven (preprocessing of inline), of achteraf (postprocessing) als de gegevens eenmaal op het doelsysteem zijn opgeslagen.

EMC heeft Avamar geïntroduceerd, een toepassing voor deduplicatie en back-up. Avamar kan tevens gecombineerd worden met Data Domain systemen, het bestaande en bekende deduplicatie-opslagsysteem van EMC voor back-up en archivering. Let wel, ook hier 100% integratie met VMware (optimized for VMware). Iedere organisatie moet zich wel in eerste instantie afvragen welke data issues voor de bedrijfsvoering cruciaal zijn.