Backup

De hoeveelheid data in organisaties groeit ieder jaar. Deze data dient op een juiste manier veilig gesteld te worden om er vanuit te kunnen gaan dat deze data betrouwbaar weer terug gezet kan worden.

Met behulp van de Cloudworks Back-up Quickscan krijgt u snel inzicht in de huidige status van uw back-up omgeving. Deze Quickscan is een snelle methode om de betrouwbaarheid van uw back-up omgeving in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in eventuele problemen, en met de juiste aanbevelingen deze te verbeteren.

Door gebruik te maken van intelligente analyse tools wordt er ook gekeken hoe de back-up van uw data efficiënter kan worden opgeslagen.

Hierin wordt geanaliseerd hoe efficiënt de data o.a. te dedupliceren is. En welke winst er voor u te behalen valt.

Als resultaat van de Back-up Quickscan ontvangt u een rapportage over de analyse.

Hierin staat exact beschreven waaraan de back-up oplossing moet voldoen. Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele geconstateerde risico’s en zwakheden te voorkomen of te minimaliseren. Deze rapportage zal door een consultant van Cloudworks met u besproken worden. De consultant zal u duidelijk maken welke maatregelen noodzakelijk zijn om uw toekomstige back-up omgeving maximaal te laten renderen, zodat deze meer in lijn is met uw strategische bedrijfsdoelen.

Met dit rapport heeft u:

  • Gedetailleerd overzicht van uw huidige back-up omgeving;
  • Een leidraad betreffende een pro-actieve aanpak voor toekomstige datagroei;

Een advies hoe uw back-up omgeving er uit moet zien om te voldoen aan uw (toekomstige) eisen en wensen.