Virtualisatie

De Virtualisatie Quickscan geeft u inzicht in de status van uw ‘gevirtualiseerde’ infrastructuur.

Over een tijdsbestek van circa één maand worden uw servers op kritieke punten gemonitored:

  • capaciteit
  • utilisatie
  • configuratie

De duur van deze periode is flexibel, maar om een goed onderbouwde trendanalyse te maken is één maand minimaal.

Alle verzamelde informatie wordt anoniem gemaakt en opgeslagen in een database. Deze database bevat informatie van soortgelijke checks. Hierdoor is het mogelijk om uw statistieken te vergelijken met andere over de gehele wereld. Deze scan is zowel interessant voor bestaande virtuele omgevingen om zo de mogelijke optimalisatie aan te tonen als voor ‘fysieke’ omgevingen die virtualisatie overwegen.

Als resultaat van de Virtualisatie Quickscan ontvangt u een rapportage over de analyse. Hierin staat exact beschreven waaraan een mogelijke virtualisatie oplossing moet voldoen en welke voordelen dit brengt. Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele geconstateerde risico’s en zwakheden te voorkomen of te minimaliseren.

Deze rapportage zal door een consultant van Cloudworks samen met u besproken worden. De consultant zal u duidelijk maken welke maatregelen er noodzakelijk zijn om uw toekomstige virtualisatie omgeving maximaal te laten renderen zodat deze meer in lijn is met uw strategische bedrijfsdoelen.

Met dit rapport heeft u:

  • Gedetailleerd overzicht van uw huidige virtuele server omgeving;
  • Een leidraad betreffende een pro-actieve aanpak voor toekomstige virtualisatie omgeving;
  • Een advies hoe uw virtualisatie omgeving er uit moet zien om te voldoen aan uw (toekomstige) eisen en wensen.