Archiving

Voor veel organisaties is het moeilijk inzicht te krijgen in de groei-percentages van data en hoe data zich op termijn gedraagd. De Archiving Quickscan biedt een overzicht van het datagebruik binnen uw storage omgeving.

Cloudworks maakt gebruik van intelligente scanningtools waardoor u een gedetailleerd overzicht krijgt van uw data binnen uw huidige opslagomgeving. De tool maakt een analyse van het opslaggebruik per server. Ook wordt het percentage actieve versus inactieve informatie in kaart gebracht.

Als resultaat van de Archiving Quickscan ontvangt u een rapportage over de analyse. Hierin staat exact beschreven waaraan een mogelijke archiveringsoplossing moet voldoen en welke voordelen dit heeft.

Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele geconstateerde risico’s en zwakheden te voorkomen of te minimaliseren. Deze rapportage zal door een consultant van Cloudworks met u besproken worden.

De consultant zal u duidelijk maken welke maatregelen wenselijk en/of noodzakelijk zijn om uw toekomstige archiveringsomgeving maximaal te laten renderen, zodat deze meer in lijn is met uw strategische bedrijfsdoelen.

Met dit rapport heeft u:

  • Gedetailleerd overzicht van uw huidige file- en mail omgeving;
  • Een leidraad betreffende een pro-actieve aanpak voor toekomstige datagroei;
  • Een advies hoe uw data-management omgeving (storage, archief) er uit moet zien om te voldoen aan uw (toekomstige) eisen en wensen