Infrastructuur

De Infrastuctuur Quickscan geeft u inzicht in de status van uw infrastructuur. Over een tijdsbestek van circa één maand worden uw servers op kritieke punten gemonitored:

  • capaciteit
  • gebruik
  • configuratie

De duur van deze periode is flexibel maar om een goed onderbouwde trendanalyse te maken is één maand minimaal. Alle verzamelde informatie wordt anoniem gemaakt en opgeslagen in een database. Deze database bevat informatie van soortgelijke checks. Hierdoor is het mogelijk om uw statistieken te vergelijken met andere over de gehele wereld.

Als resultaat van de Infrastructuur Quickscan ontvangt u een rapportage over de analyse. Hierin staat exact beschreven waaraan een mogelijke oplossing moet voldoen en welke voordelen dit brengt. Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele geconstateerde risico’s en zwakheden te voorkomen of te minimaliseren.

Deze rapportage zal door een consultant van Cloudworks met u besproken worden. De consultant zal u duidelijk maken welke maatregelen er noodzakelijk zijn om uw toe-komstige omgeving maximaal te laten renderen zodat deze meer in lijn is met uw strategische bedrijfsdoelen.

Met dit rapport heeft u:

  • Gedetailleerd overzicht van uw huidige server omgeving;
  • Een leidraad betreffende een pro-actieve aanpak voor toe-komstige omgeving;
  • Een advies hoe uw omgeving er uit moet zien om te voldoen aan uw (toekomstige) eisen en wensen.