Storage

De hoeveelheid data in organisaties groeit ieder jaar. Maar al te vaak is het moeilijk inzicht te krijgen in de groeipercentages van uw data en hoe deze zich op termijn gedragen

De Storage Quickscan biedt u mogelijkheden om een overzicht te krijgen van het datagebruik binnen uw omgeving.

Cloudworks maakt gebruik van intelligente scanningtools waardoor u een gedetailleerd overzicht krijgt van uw data binnen uw huidige opslagomgeving. De tool maakt een analyse van het opslaggebruik per server. Ook wordt het percentage actieve versus inactieve informatie in kaart gebracht.

Als resultaat van deze Storage Quickscan ontvangt u een rapportage over de analyse. Hierin staat exact beschreven waaraan een mogelijke storage-oplossing moet voldoen en welke voordelen dit brengt. Tevens worden aanbevelingen gedaan om eventuele geconstateerde risico’s en zwakheden te voorkomen of te minimaliseren.

Deze rapportage zal door een consultant van Cloudworks met u besproken worden. De consultant zal u duidelijk maken welke maatregelen er noodzakelijk zijn om uw toekomstige storage-omgeving maximaal te laten renderen, zodat deze meer in lijn is met uw strategische bedrijfsdoelen.

Met dit rapport heeft u:

  • Gedetailleerd overzicht van uw huidige file- en mail omgeving;
  • Een leidraad betreffende een pro-actieve aanpak voor toekomstige datagroei;
  • Een advies hoe uw datamanagement omgeving (storage) er uit moet zien om te voldoen aan uw (toekomstige) eisen en wensen.